mitove legendiАстрологията е тясно свързана с митовете и легендите. Това го дължим преди всичко на въображението и творчеството на древните гърци. Те са създали митове и легенди, обясняващи сътворението на Земята и небето, на различните явления. Митологията разказва за заселването на Земята с богове и герои, титани и чудовища, подрежда боговете в йерархичен ред и подчинените им същества, написва истории за взаимоотношенията между богове и герои. Познаването на митовете, свързани с определени планети, води до разбиране на влиянието на тези планети върху живота. Характерът на планетите и тяхното влияние е разбираемо, когато се обърнем към митовете свързани с тези планети – боговете на Олимп.

 

 

Митологичният сатурнВ гръцката митология Сатурн е познат като Кронос, Бога на времето. Кронос бил от потомството на Уран (бога на въздушните, небесни сфери) и Гея (богинята на Земята). Раждането на Кронос от Гея говори, че времето е специфичен продукт на физическото проявление. Времето съществува чрез формата и материята, които на свой ред възникват от едно недиференцирано първично състояние, точно както Гея възниква от първичния Хаос. Може би връзката на Кронос с времето се подчертава още повече от факта, че той е бил последното дете на Гея - намеквайки, че не е имал избор, освен да чака да се прояви. Накрая Сатурн започва да се асоциира през вековете със закъсненията и пристигането навреме. В гръцкия мит Кронос свалил от власт Уран и го надвил като го кастрирал. Актът на кастрация явно символизира окултен принцип: когато великият космически импулс на Божеството изисква проявление на физическо ниво на съществуване, човешкото осъзнаване и разбиране за хаоса (безвремие и непространственост) става неспособно и безжизнено. Нашето осъзнаване накрая е толкова силно, че силата на интуицията (Уран) става минимална. Така дотолкова, доколкото действаме съзнателно на това земно ниво, Сатурн контролира напълно командването. Разбира се, подсъзнателните фактори като че ли винаги са нетърпеливи да проникнат през бариерата на съзнанието и да оповестят своята страховита мощ.

hadesПлутон, като планета е открита през 1930 г. В астрологията познаваме характеристиките й благодарение на римската митология. Гърците наричали този бог Хадес. Той бил мрачен бог и обитавал царството на подземния свят на мъртвите, което също било наречено Хадес. Хадес и Посейдон (Нептун) - били братя, които споделили една и съща съдба след раждането си: и двамата били погълнати от техния параноичен баща, Кронос (Сатурн). И двамата за нещастие прекарали известно време в тъмния корем на Кронос и затова били лишени от ранната емоционална връзка, така необходима между майката и детето.