Ретрограден юпитерЮпитер става ретрограден на 5 февруари 2017 при 23° във Везни. Обратното движение на Юпитер продължава до 9 юни, става стационарна на 13° във Везни и след това тръгва директно. 
В този период много ще забележат забавяне и объркване в делата, които имат отношение към сферите на влияние на Юпитер: образование, обществена дейност, юридически въпроси и др.
През 2017 година ретроградният Юпитер във Везни акцентира темата за взаимоотношенията, защото се намира в знака на партньорството. Това е време да се анализират и да се преоценят отношенията от всеки вид: любовни, семейни, делови, приятелски.

Когато Юпитер ретрограден е добре да обърнете внимание на личностното развитие и вътрешното израстване. Възможно е да откриете фалш в себе си или в другите. Опитайте се да определите с какво именно вие успявате да изразите своята истинска същност, може би изпълнявате несвойствена за вас роля. 
В положителен смисъл, могат да бъдат открити нови възможности, които да се явят резултат от усилия, предприети в миналото или произтичащи от хора, с които вие в миналото сте имали връзка. В негативен аспект – не е изключено връщането на проблеми в отношения, които не са решени навреме.
За какво е подходящ ретроградният период на Юпитер
Ретроградният Юпитер през 2017 година засяга духовните и философските теми. Това е добър период за изучаване на философия, провеждане на различни изследвания и др. времето е подходящо за възстановяване на социални и бизнес проекти, свързани с теми на Юпитер: висше образование, юридически въпроси, благотворителност, международни връзки, изследвания, религия и философия.
В личен план, времето е подходящо за възстановяване на това, което е било отложено или не е било завършено:
• Завършване на прекъснато образование
• Възстановяване на започнато по-рано изучаване на чужд език
• Начало на пътуване, което сте отложили
• Пътешестване с духовни, образователни или културни цели
• Възстановяване на отдавна загубено приятелство или минали любовни отношения
• Отлично време за повдигане на духовни и философски въпроси, за уточняване на приоритетите в живота.

Особености на периода на обратното движение
Юпитер е духовна планета и периодът на ретроградност не е подходящ за начало на дейности, имащи ярко изразени материални цели. Ако започнете в това време нов проект, може да се окаже, че голяма част от бизнеса ще бъде свързана с благотворителност и добри дела. Периодът на ретрограден Юпитер отлично подхожда за начало на хуманитарни, образователни и културни проекти или за такива, които включват събиране на средства. Като правило, периодът не оказва забележимо влияние върху състоянието на делата на вече съществуващ бизнес.
Ретроградният Юпитер е подходящ за възстановяване на права върху собственост или препродажба на големи недвижими обекти. Като цяло, когато Юпитер преминава в ретроградно движение, времето благоприятства възстановяването на някакъв проект или отношения, свързани със сферите на влияние на Юпитер, споменати по-горе. Има смисъл да се върнете към тях и да възстановите това, което е било изгубено в миналото.
Тъй като Юпитер става ретрограден примерно за половин година всяка година, ретроградността на тази планета няма да влияе видимо на едни или други въпроси, независимо дали са лични или делови. Необходимо е да се разгледат аспектите на наталната карта, прогресиите и транзитите, за да се направят по-детайлни изводи. Работете над мечтите си, тогава ще бъдете успешни!