Безплатни хороскопи и транзитиАстрологията е изучаването на въздействието на планетни сили върху човека. Това не е гадателство. Той е един от най-добрите методи за човека, за да научи за това кой е той, откъде идва и къде отива. Астрология разкрива характера и съдбата. Ако човек може да промени характера си, след това ще се промени и съдбата му. Основните приложения на астрологията са диагноза на здравето и болестта, анализ на характера, професионално ориентиране, анализ на детски хороскоп, така че да даде на родителите по-добра представа за това как най-добре да отгледат децата си, както и анализ на съвместимости между хората.
Астрологията показва тенденциите. Един човек може да управлява съдбата си чрез упражняване на волята си. Ако човек реши да се остави по течението на живота, тенденциите, посочени в рождената му карта, няма да имат ефект в дадения момент. Наталната карта не показва волята на индивида и как той може да я упражни. Въпросът за упражняване на свободна воля е оставено изцяло на индивида. Мъдрият човек управлява съдбата си, глупакът се управлява от нея. Астрологията предупреждава, като по този начин човек е подготвен по-добре да се справи с борбите на живота.
Не забравяйте, че добрите или т.нар. негативни конфигурации, не са в резултат на случайност или късмет, те са продукт на нашите собствени минали действия - хороскопа показва какво сме спечелили от нашите минали животи и следователно това, на което ние имаме право в настоящия живот. Каквото ни липсва в този живот, може да получим в бъдещите, като се прилагат като задачата в ръката. Звездите дават, но не принуждават. Както Гьоте, великият мистик, казва: "От всяка власт, която държи света в окови, човекът се освобождава, когато самоконтрол той печели."
Законът на следствието /"Каквото посее човек, това ще пожъне"/ работи в хармония с планетите. Духът е роден във физическия свят, в този подходящ момент, когато законът и планетите могат да работят в хармония един с друг. Раждането на човека е сложено така във времето от Господарите на съдбата, че хороскопа, който е часовникът на съдбата, регистрира вида на дълговете, които Азът е направил в предишните си животи, и по времето, когато тези дългове идват да се осъществят, когато реколтата от семена, които са засети трябва да се съберат. Въпреки това, законът на съдбата не е сляп закон, той може да бъде променен до известна степен, пропорционално на размера на волята използвана от Аза. "За да не бъдат измамени, Бог не е за подигравка. Мелниците на боговете мелят изключително бавно, но смилат изключително добре."
Има три фактора, които водят до нас мистичното послание на звездите - домовете, знаците и планетите. Всеки дом представлява отдел на живот, знаците са поделения на небето, които по своето разположение спрямо къщите показват основния ни темперамент и нагласа към живота, и планетите са пратеници на Бога, които по тяхното движение през домовете и знаците ни донасят възможностите за растеж на душата, от която имаме нужда за нашето индивидуално развитие. Мислете за планетите като за характеристика на играчите в играта. Знаците, след това, ще описват ролята, която всеки играч има и как той изразява характера му, домовете представляват различните настройки на пиесата и ъгловите отношения между планетите, аспектите, представляват сюжета на пиесата. Всяка планета има характерна енергия. Тази енергия може да се изрази или положително или отрицателно. Начинът, по който да се изразява енергията се определя от аспектите на другите планети към тази планета.
Хороскопът показва само тенденции. Как всяка планетарна позиция ще се отрази е въпрос. Това ще се установява чрез използването на собствената ви воля .